Raweao BBQ Cover Outdoor, Small Barbecue Cover Waterproof

Raweao BBQ Cover Outdoor

Raweao BBQ Cover Outdoor, Small Barbecue Cover Waterproof, 500D Weatherproof Gas Grill Cover for Weber Brinkmann Char Broil Barbecues(82x67x110cm)


bbq grill coverWaterproof3weatherproof covers
bbq coverJK104amower coversquare rotary dryer420D parasol
Customer Reviews 4.8 out of 5 stars 17 4.5 out of 5 stars 225 4.6 out of 5 stars 141 3.7 out of 5 stars 5 4.6 out of 5 stars 303 4.6 out of 5 stars 136
Price £12.99£15.99£12.99£11.99£12.99
Material 420D Oxford 500D Oxford 500D Oxford 500D Oxford 420D Oxford 420D Oxford
Waterproof
Weatherproof
Durable


Dimensions: 82 x 67 x 110 cm; 350 g
Model: TH-4
Part: WTSJ-372-UK
Manufacture: wen tao shi ji (shen zhen) ke ji you xian gong si
Dimensions: 82 x 67 x 110 cm; 350 g